ANA SAYFA | HİZMETLER | ÜRÜNLER | KURUMSAL BİLGİLER | REFERANSLAR | HAKKIMIZDA | İLETİŞİM
Legrand

Günümüzde gelişen teknolojik yenilikler, hem üretim sektöründe hem de hizmet sektöründe büyük avantajlar sağlamaktadır. Hangi sektör alanında olursa olsun, rekabet ortamında söz sahibi olabilmek için özel veya devlet kuruluşlarının günümüz teknolojilerini üst seviyede kullanmayı zorunlu kılmaktadır. Bu noktada kurum veya kuruluş yöneticileri öz kaynaklarını verimli kullanarak yeni yatırımlar yapmak durumundalar.

Yapılacağınız yatırımlarda projelendirme ve planlama, yatırımın verimliliği için çok önemlidir. PROPANEL olarak projelendirme çalışmalarımızda ilk önce işveren ile ön toplantılar yaparız. Toplantılarda inşa edilecek tesisin temel ihtiyaçlarını belirleriz. Temel ihtiyaçlar doğrultusunda avan proje çalışmaları ve ön bütçe analizleri yaparız. Yapılan analizler ve avan projeler üzerinden proje gelişim görüşmeleri yaparız. Yapılan görüşmeler neticesinde projenin standartları ve ön maliyet tabloları belirlenmiş olur.

Ön görüşmeler doğrultusunda hazırlanmış avan projeler üzerinden uygulama projelendirmesine başlanır. Uygulama projelendirmesinde ihtiyaç olan bütün teknik hesaplamalar yapılır. Teknik hesaplamalar kapsamında;

• Gerilim Düşümü,
• Akım Kontrolü,
• Kablo Isınma Kontrolü,
• Kısa Devre Hata Akım,
• Aydınlık Düzeyi Hesaplamaları,
• Pano Yük Dağılım Tabloları,
• Selektivite ,
• Kompanzasyon,
• Yıldırımdan Koruma Seviyesi,
• Topraklama Direnci,

hesapları vardır. Teknik hesaplamalarda özel programlar (Calculux, Dialux vb.) kullanmaktayız. Yapılan uygulama projeleri ekinde ayrıntılı olarak sunulan teknik hesaplama raporları ve maliyet tabloları vardır.
 
Uygulama projelerine göre hazırlanan keşif ve metrajları işveren firma standartlarına uygun marka pozları ile birlikte fiyatlı ve fiyatsız olarak hazırlarız. Proje standartlarını belirten özel ve genel teknik şartnameler hazırlanır.
 
Yapılan projelendirme çalışmaları sonunda uygulama için gerekli iş termin sürelerini belirleriz. İş termin sürelerinin belirlenmesinde MS Project veya Primavera programlarını kullanırız. Yapılan planlamalar doğrultusunda işverenle son görüşmeler sürecine başlanır. Son görüşmelerde ihtiyaç duyulan revizyonlar da tamamlandıktan sonra hem işveren hem de danışman firma olarak PROPANEL uygulama safhasına geçmeye hazırızdır.

 ana sayfa | hizmetler | ürünler | kurumsal | referanslar | hakkımızda | bize ulaşın

Perpa Rehberi
Web Tasarımı ve Web Tabanlı Yazılım Red Bilişim